Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Ingatlannal kapcsolatos szerződések

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Mit értünk ingatlanfejlesztés alatt?

Az ingatlanfejlesztés az az ingatlanfejlesztő által, haszonszerzés céljából végzett műszaki gazdasági és jogi folyamat, tevékenység-sorozat, amely során az eredeti ingatlan állapota megváltozik, értéke növekszik, piaci potenciálja, minősége javul a fizetőképes piaci kereslet kielégítése érdekében. Az ingatlanfejlesztés történhet az ingatlanfejlesztő saját tőkéjével, saját kockázatára nyereség elérése érdekében, vagy az ingatlan tulajdonos megbízásából, a megbízó kockázata és finanszírozása mellett, az ingatlanfejlesztő által irányítva, jutalékért, és a megbízó számára biztosított nyereség érdekében.

Az ingatlanfejlesztési szerződés vállalkozói szerződés

típusú, hosszú távú szerződés.

A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.
A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó a munkát saját költségén végzi el.
Ennek keretében a vállalkozó rögzíti a szerződésben az alábbiakat:

 1. célkitűzés: a projekt paramétereinek kidolgozása, az ügyfél speciális igényeihez igazodva. Ez kiterjed a helyszín, a méretezés, a létesítmények, a költségstruktúra, az időzítés és a költözés részleteire is.
 2. helyszín meghatározás: az ingatlanpiaci, valamint helyismeretre alapozva biztosítani a legmegfelelőbb helyszínek kiválasztását, a lehető legjobb megközelíthetőséggel. Megvizsgálni a terület optimális hasznosításának lehetőségeit. A teljes körű szolgáltatás tartalmazza a terület megkeresésétől a megvásárlásig/kibérlésig terjedő időszakot, beleértve a szerződés feltételeinek letárgyalásának az időszakát is.
 3. engedélyeztetés: a kivitelező biztosítja az önkormányzatoknál és a helyi hatóságoknál az összes szükséges engedély, beleértve a speciális használatra vonatkozó engedélyek beszerzését, valamint vállalja, hogy a működés megkezdéséig felmerülő problémákat megoldja.
 4. építésmenedzsment: a cég felügyeli a kivitelezési fázis minden területét, egészen az átadásig.
 5. vagyonkezelés: a cég megszervezi a különböző vagyonelemek megvásárlását a rendszerektől a kivitelezést felügyelő technológiákig.
 6. költségtervezés: szakértőkből álló csapat mindenre kiterjedő költségtervezési tanácsadó szolgáltatásokat nyújt, beleértve a részletes költségbecslést és előrejelzést, mely ugyanúgy vonatkozik bármilyen ingatlanfejlesztési területre, mint a gazdasági jelzőszámokra vagy a jövőbeni fejlődési lehetőségekre.
 7. felelősségbiztosítása meglétét és terjedelmét.

A megbízó a szerződésben rögzíti:

 • az ingatlanfejlesztéssel elérendő célját,
 • a megvalósításhoz szükséges dokumentumok átadását.

A szerződő felek a szerződésben rögzítik a díjazás mértékét.
Az ingatlanfejlesztési szerződés vállalkozói szerződés, melyet a vállalkozó saját költségén valósít meg, és ezért megfelelő díjazásban részesül.

Külön néhány szót kell ejteni a területfejlesztési szerződésről, melyet az ingatlanfejlesztő cégek jellemzően az önkormányzatokkal kötnek.
Az ingatlanfejlesztők és az önkormányzatok szabályozott formában állapodhatnak meg a településrendezési szabályokban rögzített célok megvalósításáról. A településrendezési szerződés alapját az ingatlanfejlesztő által a tervezett beruházásról készített tanulmányterv képezi.
Ennek elfogadását követően az ingatlanfejlesztő és az önkormányzat megállapodhatnak abban, hogy az ingatlanfejlesztő a településrendezési célok megvalósításához szükséges előfeltételeket saját költségére biztosítja, így például rendezi vagy megváltoztatja a telekviszonyokat, szükség esetén a talajt megtisztítja, valamint egy egyeztetett program keretében finanszírozza a településrendezési tervek illetve a helyi építési szabályzat kidolgozását.
A településrendezési szerződésben a korábbi gyakorlatnak megfelelően az ingatlanfejlesztő vállalhatja a beruházáshoz kapcsolódó, az egyébként az önkormányzatot terhelő költségek megtérítését.


Ingatlan-üzemeltetési szerződés:

Mit jelent az ingatlan-üzemeltetés, mint tevékenység?
Az üzemeltetési megbízással előnyre tehetünk szert az üzleti szférában, hiszen nem kell a szűkösen rendelkezésre álló erőforrásokat a vállalkozás tevékenységét kiszolgáló, úgymond másodlagos tevékenységre felhasználnunk. A szolgáltatás, mintegy hozzáadott értékként növeli vállalkozásunk helyzetét és megítélését a piacon.

Az ingatlan-üzemeltetési tevékenység kiterjed:

 1. a műszaki állapotra, az üzemképességre, az üzemmenet szervezésére és racionalizálására, a költséggazdálkodásra vonatkozó szakértői tevékenységre;
 2. birtokbavételi és birtokbaadási eljárások lebonyolítására, vagyonleltár készítésére;
 3. műszaki tervezéshez, kivitelezéshez, üzembe helyezéshez kapcsolódó szakértői és kontrolling tevékenységre;
 4. a folyamatos üzemmenet és a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot feltételeinek biztosítására;
 5. a folyó üzemeltetési feladatokhoz kapcsolódó hibaelhárítási, karbantartási, fenntartási munkák ellátására;
 6. őrzési, vagyonvédelmi, szükség szerint portaszolgálati tevékenység ellátására;
 7. takarításra, kert- és parkápolási munkákra, gondnoki tevékenységre;
 8. közüzemi szolgáltatásokkal összefüggő tevékenységre.

Az ingatlan-üzemeltetés képesítéshez kötött tevékenység.

Az ingatlan-üzemeltetési szerződés megbízási szerződés, melyet rendszerint hosszú távra kötnek.

 1. a megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet ellátni, a megbízó utasításai szerint az érdekeinek megfelelően eljárva.
 2. a megbízási szerződést a megbízott a megbízója költségén teljesíti, alapvetően személyesen eljárva.
 3. a szerződés teljesítéséért a megbízottat nyilvánvalóan díjazás illeti meg.
 4. a megbízott az ingatlan-üzemeltetési tevékenység jellegénél fogva igénybe vehet más személyt, céget a szerződés teljesítése érdekében, és tevékenységéért úgy felel, mintha személyesen járt volna el.

( Jogszabályok: az épített környezet alakításáról és vádelméről szóló 1999. évi LXXVIII. tv.; a területfejlesztésről és rendezésről szóló 1996. évi XXI. tv.; a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv.; a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. tv.; a személy és vagyonvédelmi, magánnyomzói tevékenység szabályozásáról szóló 2005. évi CXXXIII. tv.; az 1959. évi IV. tv.(PTK) 475.§-483.§-ig.)