A blogger válaszol 6. - kölcsönadásvételi és asztaloskodás

Az egyik megkeresőnk hitelből vett magának egy autót, amit a megvételt követően másnak átadna, hogy az lássa annak hasznát, de cserébe az autótulajdonos kikötné magának, hogy a használó fizesse a kölcsöntörlesztést.

Az itt található szerződés egy haszonkölcsön szerződés. Ennek alapvető jellemzője, hogy egy adott dolgot határozott időre, ingyenesen a másik használatába adok. Ez akár ki is zárhatná ennek a szerződésnek a használatát, de a törvény még úgy is rendelkezik, hogy a kölcsönvevő állja a fenntartással kapcsolatos költségeket. Tehát pontosan azt kell belevenni a szerződésbe, hogy a kölcsönadás ingyenes, de az esedékes részletet a használónak kell megfizetnie. Itt még érdemes azon elgondolkozni, hogy ki kerüljön bele a forgalmi engedélybe, hiszen tartós használat esetén a használónak nagyobb mozgásteret adna, ha nem csak meghatalmazásokkal próbálják a tényekhez hajlítani a jogi állapotot. Ahogyan gépjármű lízing esetén üzembentartóként nem a lízingcég, hanem a tényleges használó szerepel, javasolnám, hogy a szerződésbe kerüljön bele ennek a kérdésnek a pontos rendezése is, így a használó ezzel a szerződéssel már sikeresebben tudja a hivatallal szemben felvenni a harcot, hogy jegyezzék be üzembentartónak.

A másik megkeresőnk pedig vállalkozási szerződést szeretne asztalosmunkák elvégzésére.

Az itt található szerződés egy vállalkozási szerződés ruhakészítésre. Minden vállalkozási szerződés megegyezik abban, hogy a vállalkozó meghatározott eredmény létrehozására vállal kötelezettséget. Tehát ebben a szerződésben csak az eredményt (ruhakészítés és ezzel kapcsolatos járulékos kérdések) kell kicserélni az adott tevékenységgel létrehozandó más eredménnyel (pl. ebédlőasztal elkészítése). A vállalkozási szerződésnél még az merülhet fel kérdésként, hogy a vállalkozó az adott feladat elvégzéséhez rendelkezik-e a szükséges szakmai tudással és engedélyekkel. Amennyiben olyan tevékenységről van szó, amit csak engedéllyel lehet végezni (pl. szilveszterkor a petárda árusítása), akkor azt mindenképpen bele kell venni a szerződésbe, hogy addig nem kezdheti meg a tevékenységét, amíg a megbízónak be nem mutatja az adott engedélyeket. A szakmai tudást pedig tulajdonképpen fedezi az a kritérium, hogy adott eredmény létrehozására vállal kötelezettséget. Tehát ameddig kész nem lesz pl. az ebédlőasztal, addig nem jár neki ezért fizetség.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. február 4. 05:30]

A blogger válaszol 5. - ingatlanfejlesztés és biztosítóváltás

Melyik biztosítót válasszam? 

Az egyik megkeresőnk szeretné tudni, hogy egy lakóház és egy iroda generálkivitelezéséhez milyen keretszerződésre és milyen alvállalkozói és egyéb szerződésekre van szüksége.

Ehhez első körben szükséges meghatároznunk, hogy mi a különbség a fővállalkozói és a generálkivitelezői szerződés között. Fővállalkozói szerződés esetén a megrendelő számára az látszik, hogy van egy fővállalkozó és vannak alvállalkozók. A fővállalkozó a munka gazdaságos és gyors elvégzése érdekében megköti az alvállalkozókkal a szerződéseket, rendezi az ugyanazon a helyen dolgozó vállalkozók munkáját és megteremti a munka eredményes elvégzéséhez való feltételeket. A megrendelő adott esetben akár alvállalkozót is ajánlhat ehhez a munkához, a fővállalkozó sem biztos, hogy már korábban is dolgozott azokkal az alvállalkozókkal, akikkel az adott munkára szerződés köt. A generálkivitelezői szerződés viszont a megrendelő számára az látszik, hogy van egy vállalkozó, aki a teljes kivitelezést vállalja és a munka elkészülte után a kulcsokat átadja. A megbízó csak egy céget lát és általában nem szólhat bele az egyes alvállalkozók kiválasztásába, a vállalkozó részéről pedig nagyobb a fegyelem az alvállalkozói irányba, mert kifelé ő felel a teljes munkáért. Itt található szerződés irodaház kivitelezésére, itt található alvállalkozói építési szerződésre és az ingyenes StartCsomag pedig tartalmaz teljesítési igazolást.

A másik megkeresőnk nincs megelégedve azzal a biztosítóval, ahol a kötelező biztosítását megkötötte (valószínűleg kötelező gépjármű felelősségbiztosításról van szó) és átszerződne másik biztosítóhoz.

Az idei évben megváltoznak a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás szabályai és már nem a naptári évhez kötődik a szerződés kezdetének és befejezésének időpontja, hanem ahhoz az időponthoz, amikor az adott ügyfél a saját szerződését megkötötte. A lejárat (évforduló) előtt 50 nappal a biztosító köteles értesíteni az ügyfelet arról, hogy lejár a szerződése és közölnie kell az új díjat is. Az ügyfél pedig a lejáratot megelőzően 30. napig mondhatja fel a biztosítást és az évfordulót követő napon kell rendelkeznie új biztosítással. Erről bővebben a következő helyen lehet olvasni:

http://www.jogiforum.hu/hirek/20855

A biztosítóknak mindig van saját jogászuk, akik megírják nekik a saját szerződéseiket és ezektől a szerződésektől gyakorlatilag eltérést nem engednek. Ezeket a szerződéseket még a szerződés megkötése előtt el lehet kérni az ügyintézőktől, hogy az ember átolvashassa szerződéskötés előtt, sőt, érdemes a nem érthető részekre rákérdezni, hiszen az adott biztosító ismeri a legjobban a saját szerződéseit.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

Kép: dr. Némethy Zsuzsanna
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. február 2. 10:38]

A blogger válaszol 4. - szoftverfejlesztés és titoktartás

Az egyik megkeresőnk olyan szoftverfejlesztésre szóló keretszerződést szeretne kötni a partnereivel, amelyre hivatkozva később több teljesítést tudna végezni.

A megkeresésre alapvetően választ ad ez a szerződésmintánk. Ehhez tartozik egy szoftverfejlesztési szerződés, amelynek a fő része kitér az általános kérdésekre, a melléklete pedig tisztázza a technikai kérdéseket, teljesítési határidőket, stb. Ezenkívül a csomagban szerepel még egy szerződésmódosítás arra az esetre, ha mindenképp szükségessé válik a szerződés fő részének a módosítása (pl. székhely áthelyezés miatt megváltozott az egyik cég székhelye). Végül található még a csomagban egy teljesítési igazolás is, amelyet az egyes munkák befejezéséhez lehet felhasználni. Amennyiben a szerződést keretszerződésként szeretnénk használni, akkor ezt egy egyszerű mondattal vegyük bele a szerződés fő részébe és a továbbiakban csak a mellékletet – amely az esedékes munka leírását tartalmazza - kell alkalmanként megváltoztatni. Fontos, hogy az írásba foglalást még a munka megkezdése előtt tegyük meg, mert utána más sokkal nehezebb a vállalkozónak bizonyítania, hogy mit kért tőle a megrendelő és mi az, amiről nem esett szó.

A másik megkeresőnk pedig egy olyan titoktartási szerződést szeretne, amely megvédi már a tárgyalási fázisban attól, hogy az alvállalkozója harmadik személynek kiadja a tőle szerzett információt és kötelezi arra, hogy az adott tenderen – ezen információ birtokában - ellene ne indulhasson.

A keresett szerződésminta itt található. A minta nem tartalmaz minden helyzetre választ, ezért bátorítanék mindenkit, hogy azon felül írja bele a szerződésbe, amit fontosnak tart, az kötőerővel fog bírni. A szerződés aláírásakor a fővállalkozónak is tisztában kell lennie azzal, hogy az alvállalkozójától szerzett információ jogosulatlan felhasználásával is megsérti a szerződést, nemcsak fordítva történik így.

Dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 28. 00:37]

Ingatlan lízing

Ingatlan lízing esetén - a hitelezéssel összehasonlítva - kisebb önerőre van szükség, ill. a lízingelt ingatlan elég fedezetet nyújt, általában nincs szükség kiegészítő biztosíték bevonására. Hátránya a dolognak, hogy az induló költségek is magasabbak és a teljes konstrukció is, valamint a tulajdonjog sem lesz a lízingbe vevőé, hanem a szerződés teljesítéséig a lízingbe adónál marad.

Vállalkozások számára ugyanakkor fontos lehet, hogyha ingatlan lízingelés esetén az operatív lízing konstrukciót választják, akkor a teljes lízingdíjat leírhatják költségként. Magánszemélyeknek nagy értékű ingatlanok esetén pedig azért jelenthet előnyt egy lízing konstrukció, mert a futamidő végén élhetnek a vevőkijelölési joggal, amellyel így megkerülhető az örökösödési illeték.

Amennyiben szeretnéd tesztelni a tudásodat a lízingről, akkor ajánlom a következő linket: http://www.lizingpercek.hu/lizing_kviz.html

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 26. 02:53]

A blogger válaszol 3.

 A mai bejegyzéshez olyan megkereséseket válogattam össze, amelyekhez én csak tanácsot tudok adni, de ezen túl még szükség van más, jogvégzett ember közreműködésére is.

1.) Egy megkereső testvérpár leszármazó szülei mindkét ingatlanán párban haszonélvező. A testvérpár azt szeretné, ha az egyik ingatlanon csak az egyikük, másik ingatlanon pedig a másikuk lenne a haszonélvező. Ehhez olyan okiratra van szükségük, amit pl. ügyvéd ellenjegyzett. Általában a haszonélvezet alapítása vagy törlése az ingatlannal kapcsolatos más cselekményhez kötődik (pl. vásárlás) és ilyenkor egy füst alatt rendezik a haszonélvezettel kapcsolatos kérdést is. Jelen esetben viszont csak azt a rövid nyilatkozatot kell okiratban foglalni, hogy az egyik testvér a másik javára ingyenes lemond a haszonélvezeti jogáról az egyik ingatlan tekintetében, tekintve arra, hogy a másik testvér ugyanezt teszi meg vele a másik ingatlan tekintetében és ezért a másik testvér hozzájárul a haszonélvezeti jogának a törléséhez. Nem szükséges még egyszer külön feljegyezni az egyik testvér törölt haszonélvezeti joga helyére a másik testvért, aki már szerepel a tulajdoni lapon, mert egy ingatlanon egy személynek csak egy fajta haszonélvezete lehet. A földhivatali eljárás megindításához ki kell még tölteni a kérelem formanyomtatványát, amelyet ezen a linken lehet elérni. Az eljárás díja jelenleg 6.600,- Ft, amelyet ezen a linken tudunk ellenőrizni.

2.) A másik megkereső pedig közjegyzői szerződést keres nyereményjáték folytatásához. A megkereső jól informált abban a kérdésben, hogy nyereményjáték lefolytatásához közjegyzőre van szükség. Az ügyvédek megbízási szerződést írnak alá az ügyfeleikkel, amiben tisztázzák a megbízás mibenlétét és a díjazást is. A közjegyzőt a törvény rendeli erre a feladatra, ezért a törvény határozza meg a díjazását is. Tehát ehhez külön szerződésre nincsen szükség. Egyébként a nyereményjáték hitelességének tanúsításával kapcsolatos teljes eljáráshoz minden szükséges dokumentumot vagy cselekményt a közjegyző végez és mindezt tartalmazza a törvényben meghatározott díjazás. A közjegyzőséggel kapcsolatos további kérdésekre ad választ a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 21. 01:06]

Lízingszerződés ingókra

Milyen esetekben érdemes lízingszerződést kötni ingókra?

1.) Amennyiben a vállalkozásodnak szabadon felhasználható készpénzre van szüksége, akkor lehetőséged van arra, hogy egy tulajdonodat képező tárgyat eladod egy lízingcégnek, majd lízingszerződést kötsz az eladott tulajdonodra ugyanezzel a lízingcéggel (visszlízing).Ezt csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a lízingtárgy tehermentes.

2.) A vállalkozásodnak rövid időre és meghatározott területre szüksége van egy speciális szoftverre, de azt nem érdemes megvásárolni. Van ahol lehetőség van arra, hogy egy szoftver lízingeléssel foglalkozó cégtől az adott időre használatba kapod a szoftvert és ezért lízingdíjat fizetsz. Tehát az adott időszakban hasznot hajtasz abból, hogy van egy jogtiszta szoftvered, amit felhasználhatsz a munkádhoz és annak gyümölcseiből részesedhetsz. Itt különösen nagy figyelmet kell szentelni a szoftver előállító kikötéseinek a szoftver használatba adásával kapcsolatba, mert ő kizárhatja ezt a felhasználási módot.

3.) Pl. a vállalkozásod üzemeltet egy korcsolyapályát, ahol arra is lehetőséget biztosítasz, hogy korcsolyacipőt lehessen kölcsönözni. Ebben az esetben felvásárolsz egy csomó korcsolyacipőt, amit nem te fogsz felvenni, hanem a korcsolyázók használatába adod. A beruházáshoz köthetsz lízingszerződést a korcsolyakészítővel, majd a korcsolyákat megint lízingbe adód az korcsolyázóknak (allízing). Ilyenkor fontos, hogy a korcsolyázóknak pontosan tudniuk kell, hogy nem vagy tulajdonosa a korcsolyáknak és a lízingszerződés felmondása esetén kivel szemben érvényesíthetik a fogyasztói jogaikat.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 19. 01:56]

A blogger válaszol 2.

 1.) Az egyik olvasónk felvetette azt a kérdést, hogy kölcsönadná a számítógépét, de a későbbiekben szeretné tudni igazolni a tulajdonjogát, ehhez milyen szerződést írjanak alá az ismerősével?

Mindenképpen jó, ha néhány keresetlen szóval összefoglalják annak a lényegét, ami a felek között végbement (kik?, mikor?, hol?, mit csináltak?), majd ezt mindketten tanúkkal vagy tanúk nélkül aláírják. Vita esetén ezzel már akár a bíróság, akár bármilyen más hatóság (pl. APEH) tud mit kezdeni. A megállapodás csak és kizárólag ingyenes lehet és határozott időtartamra vonatkozhat, mert a szerződést egy konkrét eredmény létrehozása céljából kötik a felek. A dolog szaporulata a kölcsönadót illeti, ilyen lehet pl. tudományos kutatásokhoz szoktak felkérni szabad számítógépes kapacitással rendelkezőket, hogy ezen kutatás céljaira ajánlják fel a fennmaradt szabad területüket. Amennyiben eredményes a kutatás, akkor a segítők között pl. pénznyereményt sorsolnak ki. Ha ilyet nyer a kölcsönvevő, akkor ez a kölcsönadót illeti meg. A kölcsönvevőnek még azzal is tisztában kell lennie, hogy a fenntartással kapcsolatos költségek is őt terhelik. Pl. amennyiben a túl heves kattintgatástól elszáll az egér, akkor annak pótlásáról saját költségén kell gondoskodnia.

http://www.profiszerzodes.hu/hitel/kolcson-szerzodes-ket-maganszemely-kozott

2.) A másik olvasónk pedig olyan szerződést kért, amellyel földterületet tud bérbe venni növénytermesztés céljából.

Fontos tudnunk, hogy ennél a kérdésnél a jogszabály előírja az írásbeliséget, ill. további kötöttségként szerepel, hogy jogszabály a szerződés érvényességét hatósági jóváhagyáshoz kötheti. Ezenkívül tudnunk kell még azt is, hogy nemzetgazdaság szempontból az állam a termőföld megvásárlása elé különféle akadályokat gördít, ill. különböző személyeknek elővásárlási jogokat biztosít. Jó hír viszont, hogy a haszonbérleti szerződéssel nem ennyire szigorú a szabályozó. Mind belföldi, mind külföldi magánszemély és jogi személy is köthet ilyen szerződést. Ugyanakkor ilyen szerződés legfeljebb húsz éves időtartamra köthető és a bérelhető terület nagyságnak is van egy felső határa.

http://www.profiszerzodes.hu/ingatlanberlet/haszonberleti-szerzodes-termofoldre-maganszemelyek-kozott

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 14. 03:57]

A lízing fajtái

I.) Pénzügyi lízing

Péter besétál a Gyorslízing Zrt.-hez és megbízza a céget, hogy vásárolja meg a szemben lévő autószalonban lévő Volvo C70-est. Péter ezért havonta díjat fizet, a Gyorslízing Zrt. pedig az ő mindennapos használatába adja át az autót.

A fenti megfogalmazást lefordítom a jog nyelvére: a pénzügyi lízing egy olyan megállapodás, amely szerint a lízingbe adó megvásárolja a lízingbe vevő által igényelt lízingtárgyat, amit rendszeres díjfizetés ellenben a lízingbe vevőnek használatra átenged.

A szerződés megkötésekor rendezni kell a lízingtárgy futamidőt követő tulajdonjogát, amely általában egy vételi opció, így a lízingbe vevőnek lehetőséget teremt a lízingtárgy megvásárlására – bár ez a vásárlás nem kötelező.

II.) Operatív lízing

A Szuper Irodagép Kft. a tulajdonában lévő legújabb típusú HP Officejet Pro 8500-as irodagépet kiviszi és beszereli a Mindig a legjobb nyomtatót Kft.-hez, amely cég ezért havi díjat fizet. A rákövetkező évben, amikor kijön egy újabb és jobb irodagép a HP-nél az adott sorozatban, akkor a Szuper Irodagép Kft. elviszi a meglévő gépet és beszereli az újat, amiért a Mindig a legjobb nyomtatót Kft. tovább fizeti a lízing díjat.

A fenti meghatalmazást lefordítom a jog nyelvére: az operatív lízing egy olyan megállapodás, amely szerint a lízingbe adó a tulajdonában lévő lízingtárgyat a lízingbe vevőnek meghatározott időtartamra díjfizetés ellenében átadja. Az üzemeltetés kockázatait és költségeit a lízingbe adó és a lízingbe vevő megosztja egymás között. Az előre meghatározott futamidő végén a lízingtárgy visszakerül a lízingbe adóhoz, aki azt újra lízingbe adhatja, vagy továbbértékesítheti. Az operatív lízingnél a lízingtárgy értéke nagyobb a pénzügyi lízingnél a lízingbe adó számára, hiszen a használat után újra visszakerül hozzá a lízing tárgya.

Dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 12. 18:50]

A blogger válaszol 1.

1.) Egyik megkereső olyan szerződést szeretne, amelyben ingóságot adna bérbe kaucióval (pl. kéziszerszámot és elektromos kisgépet).

Ingó bérleti szerződés pl. az autóbérleti szerződés, amelyet itt lehet megtalálni a honlapon. Ezt a szerződést kellene kiegészíteni a kaucióra vonatkozó résszel. A szerződésnek lehetnek különféle biztosítékai, amelyek azt szolgálják, hogy a másik fél teljesítését elősegítsük. Ilyen pl. az óvadék, a zálogjog vagy a bankgarancia szolgáltatása. Az óvadékról szóló részt úgy javasolt megszövegezni, hogy az egy összegben jár a szerződés megkötésekor, ill. amennyiben a szerződés megszűnik, a teljesítés problémamentes és a bérlemény épségben visszakerül a tulajdonoshoz, akkor a teljes óvadék összege visszajár. Az óvadék összegét általában a bérbeadó nem használhatja, de történhet úgy is, hogy elkülönített bankszámlára kerül a pénz és ilyenkor dönteni kell, hogy kié lesz pl. a kamat. Amennyiben a bérlő nem fizet időben, akkor a bérbeadó az óvadék összegéből vonhatja le a tartozást, ill. ha a bérlő végképp nem fizet, akkor a bérbeadó elállhat a szerződéstől és megtarthatja az óvadékot.

2.) Másik megkereső kérdése az volt, hogy ő a munkavállalóival, akik térképészek és így munkaviszonyban szerzői jog alá tartozó művet hoznak létre, kötne szerződést ezekre a művekre.

Ez olyan kérdés volt, amelyre még nem szerepel a honlapon minta és nagyon érdekes kérdésről van szó, ezért írtam egy új szerződésmintát, amit innen lehet letölteni. Gondolom, jobban ismert az a példa, amikor pl. valaki ír egy könyvet és ennek az egy könyvnek az ún. felhasználási jogáról kell megállapodnia egy kiadóval. Ehhez képest egy teljesen más kategória, amikor valaki munkavállalója egy cégnek és munkaköri kötelezettsége szerzői jog által védett művek létrehozás. A főszabály az, hogy a felek szabadon állapodhatnak meg a kérdésben. Amennyiben külön nem állapodnak meg, akkor a törvény segít rendezni a kérdést. Egy ilyen szerződés esetén általában a havi munkabér jelenti azt az összeget, amelyet a fenti példában a kiadó fizet díjazásként az írónak. Ugyanakkor úgy is megállapodhatnak, hogy egy ilyen műért a munkavállaló külön díjazást kap. A munkavállaló a mű átadásával hozzájárul a közzétételhez és ezzel a cselekedettel a vagyoni jogai is átszállnak a munkáltatóra. A munkáltatónak joga van ahhoz, hogy a nevét a kész művön feltüntessék. Amennyiben a munkáltató olyan változásokat hajt végre a művön, amivel a munkavállaló nem ért egyet vagy írásban visszavonja a hozzájárulását, akkor a neve a művön nem tüntethető fel. A munkavállalót megfelelő díjazás illeti meg, amennyiben a munkáltató a mű felhasználására másnak engedélyt ad vagy másra ruházza át a művet.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 7. 07:56]

A lízing alapjairól

A lízingszerződés olyan szerződés, ahol két szereplő, a hitelező (lízingbe adó) és az adós (lízingbe vevő) meghatározott időre köt egymással szerződést. A lízingbe vevő kérésére a lízingbe adó vállalja, hogy az adott dolgot, a lízingtárgyat megvásárolja, és a lízingbe vevő részére átengedi annak használati jogát. Cserébe a lízingbe vevő köteles lízingdíjat fizetni, amely a vételár kamatokkal növelt értékének, adott naptári időszakra eső részét jelenti.

A lízingszerződés lejártakor a lízingtárgy automatikusan, vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába kerülhet attól függően, hogy hogyan állapodtak meg a lízingszerződés megkötésekor.

Fontos tudni, hogy a szerződést írásban kell megkötni. A lízing tárgya lehet lakás iroda, egyéb ingatlan, gépjármű, haszongépjármű, termelő- berendezés, stb.

Miért válasszon az adós lízinget vásárlás vagy bérlés helyett?
1. a lízingtárgy árának csak kis hányadával kell induláskor rendelkeznünk (a lízingtárgy árának 20-50%-a lesz az önerő);
2. a lízingdíjat a lízingtárgy üzemeltetésével kitermelhetjük;
3. a lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozásunk pénzbevételeinek alakulásához;
4. a hitelhez képest általában gyorsabb az elbírálási eljárás és a biztosíték maga a lízingtárgy.
5. kijelölhető az a személy, aki a futamidő végén megszerzi a lízingtárgyat, így ez helyettesítheti a végrendelkezést is.

Miért előnyös a hitelező számára a lízing?
1. a hitelező tulajdonában marad a lízingtárgy, így ez állandó biztosítékot jelent a számára;
2. teljesen átengedi a használatot a lízingbe vevőnek, így nem terhelik a lízingtárgy fenntartásával kapcsolatos terhek és kockázatok;
3. a lízingtárggyal annyira nem vesződnie, hogy az még a lízingbe vevő könyveiben kerül nyilvántartásra is.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. január 4. 16:51]