Munkáltatói kölcsönszerződés

A munkáltatónak joga van ahhoz, hogy a munkavállalója kulturális, jóléti és egészségügyi körülményeit támogassa. Emellett különösen kiemelt lehetőség a munkavállalója lakáshoz jutásának támogatása is.

Az itt található szerződésben megtalálható mindenféle elem, amit a felek kiköthetnek, de az alábbiakban részletezett érvek miatt nem ajánlom mindegyiket belefoglalni, hanem a felek válasszák ki, hogy mi legyen a szerződés tartalma. A magától értetődő alá- és fölérendeltségi viszony ellenére az ilyen szerződés is kölcsönszerződés, amelynek tartalmát a felek szabadon határozzák meg.

A munkáltatód a korábbi folyamatosan jó teljesítményedért valamilyen juttatásban szeretne részesíteni. Ez lehet például egy kamatmentesen juttatott munkáltatói kölcsön lakásvásárlási céllal. Ugyanakkor az önerő és a kamat hiánya miatt valamilyen egyéb biztosítékot fog követelni a munkáltató tőled. Itt érdemes elgondolkoznod, hogy a kölcsön futamideje alatt a felmondási jogról való lemondás megéri-e ezt a pénzforrást, amihez ilyen kedvezően jutottál.

Másik részről pedig a munkáltatónak sem éri meg akármekkora kamatot felszámítani, mert a kamatkedvezmény után kemény adózási kötelezettsége keletkezik. A jelenlegi szabályok szerint tehát nem fogja a mindenkori jegybanki alapkamat plusz 5%-nál magasabb összegben meghatározni a kamat összegét. Ugyanakkor azt tudnod kell, hogyha lakásvásárlási kölcsönről van szó, akkor igazolnod kell, hogy tényleg arra használtad fel. Ezenkívül pedig ha a munkáltatód bankot is bevon a hitelezés lebonyolításába, akkor a bank feltételeit sem árt átnézned, mielőtt aláírod a szerződést.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 27. 09:55]

Épülettervezési és tervezői művezetési szerződés

Egy családi ház vagy egy társasház megtervezése igen komplex feladat, aminek jó, ha minden fázisát szabályozzák a szerződő felek. Ezzel egy 2:1-ben szerződést kaphatsz: ha tetszik a tervezés, akkor a kivitelezéshez is igénybe veheted a tervezőt.

Az építészeti megtervezés jelenti az előtanulmányok (koncepciótervek), az építészeti-műszaki tervdokumentáció és a kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is. A megrendelőnek előnyös, ha beépít egy olyan rendelkezést is a szerződésben, amely lehetővé teszi, hogy a felkérje a vállalkozót az árajánlatban szereplő feltételek mellett a tervezői művezetésre is.

A koncepciótervek elsősorban a fantázia megragadásáról szólnak és az sem utolsó, ha a megrendelő már az elején el tudja képzelni, hogy erre gondolt-e vagy a tervező tökéletesen más irányba indult el. Tehát ilyenkor számítógépes látványterveket, külső- és belső nézeteket és háromdimenziós metszeteket szemlélhetünk meg.

Az engedélyezési tervdokumentációnak meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak és építészeti előírásoknak és ilyesmiket tartalmaz: alaprajzok, építészeti műleírás, építménymagasság-számítás, zöldterületmutató-számítás, stb.

A kivitelezési tervdokumentáció ennél már részletesebb elemeket tartalmaz, kitér az építészeti munkarészekre (pl. helyszínrajz M=1:200 léptékben), a tartószerkezeti munkarészekre (pl. födém- és teherhordó szerkezeti tervek), az épületgépészeti munkarészekre (pl. víz- és csatornatervek) és az épületvillamossági munkarészekre (pl. erős- és gyengeáramú hálózati helyszínrajzok M=1:200 léptékben).

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalommenedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 25. 10:34]

Kutatási szerződés bio növénytermesztésre

Azt már tudjuk, hogy az a bio, ami megfelel a törvényi feltételeknek. Tehát akkor olyan embert kell keresni, aki nemcsak az agrártechnológiához ért, de otthon van a jogszabályi környezet változásaiban is.

A kutatási szerződés sajátossága egy ún. szerencseelem, amely azt jelenti, hogy a megbízott kutató mindent megtesz az eredmény érdekében, hogy eredményt érjen el, de ha az derül ki, hogy lehetetlen megvalósítani a kitűzött célt, az is eredmény lehet, így járhat neki a kitűzött díj. De le kell szögeznem, hogy a szabályozás jellege szerint ez a szerződéstípus vállalkozási és nem megbízási jellegű. Itt található kutatási szerződés bio növénytermesztéshez.

Tekintettel arra, hogy a kutatás során létrehozott szellemi alkotások levédhetőek, ezért a megbízott csak a megrendelő hozzájárulásával vehet igénybe alvállalkozói segítséget, hiszen így elejét veheti az új eredmények világgá kürtölésének, vagy a konkurenciának történő kiszivárogtatásának. Ugyanakkor a megrendelő is csak a kutató által meghatározott célra használhatja fel a kutató szolgáltatását, így a kutató is bebiztosíthatja magát pl. egy nívótlan megjelentetés ellen.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 20. 09:26]

Számógépes hálózat kialakítása

Hogy fussanak a vezetékek az irodán belül? Van-e elég aljzat minden kommunikációs berendezésnek? A szerelés alatt a vállalkozó hol tarthatja az eszközeit? Amennyiben nem tudod, hogy még milyen kérdéseket kell tisztázni, akkor ajánlom neked ezt a szerződést.

Amennyiben egy új irodába való költözésről van szó, akkor valószínűleg még a megrendelő sem tudja, hogy mi lenne a jó neki, hol álljon a hálózatra kapcsolt nyomtató és hol a hálózaton kívüli számítógép, amin ellenőrizni lehet az újonnan telepítendő programokat. Ebben a megrendelő kikérheti a vállalkozó tanácsát, akinek ebben sokkal nagyobb tapasztalata van, de fontos észben tartani, hogy a megrendelő fog a jövőben az irodában dolgozni, tehát neki kell, hogy az ízlése szerint kézre essenek a dolgok.

Az iroda csak egy másodlagos fontosságú dolog az irodában folyó munkához képest. Amennyiben az iroda új hálózati kialakítása nem készül el időre, akkor ez kárt okozhat a megrendelőnek. Ezért biztosítékként pl. késedelmi kötbért lehet kikötni, amelyet a vállalkozói díj bizonyos százalékában kell meghatározni. Ezzel biztosítható, hogy a vállalkozó is érezze annak súlyát, hogy a megrendelőnek időben szüksége van az új irodai hálózatra.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 18. 09:33]

Öröklési szerződés

Amennyiben garantáltan valamelyik örökösödnek szeretnél örökül hagyni egy meghatározott ingó dolgot vagy egy ingatlant és a többi örökös öröklési jogát etekintetben ki szeretnéd zárni. Az általad választott örökös pedig valamilyen más szolgáltatást (pl. járadékot) nyújt a leendő örökségért cserébe.

Általában ismertebb a tartási szerződés, amelynek keretében az örökösödésért cserébe az örökhagyó mindennapi eltartását, gondozását, segítését vállalja az eltartó. Ebben sokkal erősebb a személyes elem, hiszen az örökhagyónak a legelesettebb állapotában is bíznia kell az eltartójában.

Itt található általános öröklési szerződés, itt pedig öröklési szerződés kiskorú javára.

Az örökös egy havonta esedékes, meghatározott összeg fizetésért és a majdani illő eltemettetésért vállalja, hogy az örökhagyóval szerződést köt. Ez nem jelenti a személyes elem kizárását, csak azt, hogy a vagyonról a felek halál esetére megegyeznek egymás között. Ezzel elejét lehet venni a „ma csúnyán néztél rám, nem szeretsz, ezért felbontom veled a szerződést!” felkiáltásoknak, hiszen a járadékért cserébe szakszerű gondozásban részesülhet az örökhagyó más személytől.

A szerződés megkötése után az ingatlanra elidegenítési- és terhelési tilalom kerül annak biztosítására, hogy az örökhagyó mással ne köthessen rá szerződést. Ugyanakkor az örökhagyó javára pedig haszonélvezeti jogot jegyeznek be, amely az ő haláláig szól, így az eltartó sem rendelkezhet szabadon az ingatlannal az örökhagyó életében.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 13. 10:37]

Jelzálogjog céges ingatlanra

Bár a pénzügyi válság nem kedvez ennek a pénzszerzési formának, de tekintettel arra, hogy a piac is pénzszűkében van, a hitelező számára is ez a hitelezési forma bizonyul a legbiztonságosabbnak. Itt található szerződésminta ahhoz, hogy megtudd, mi szükséges egy jó szerződéshez. De tudnod kell, hogy a jelzálogszerződéshez vagy ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyzői közokiratba foglalás szükséges.

Az alábbiakban pedig ejtsünk néhány szót a hitel összegéről és ahhoz járuló egyéb költségekről, ill. az ezek biztosítására a céges ingatlanon alapított jelzálogjogról.

 1. tőkeösszeg – meghatározott időtartam után kell visszafizetni
 2. kamat – általában a bankközi kamatlábhoz hozzáadott összegben szerepel a szerződésben, mert a hitelezőnek is pénzbe kerül a pénz
 3. késedelmi kamat – amennyiben nem törlesztjük időben az esedékes részletet, akkor a hitelezőnek máshonnan kell előteremtenie a részletet, tehát neki is pénzbe kerül a késedelmünk, ezért alkalmaz ilyen szankciót
 4. rendelkezésre tartási jutalék – amennyiben a teljes hitelkeret összegből nem hívjuk le az ütemterv szerint arra a periódusra esedékes összeget, a hitelezőnek ezzel is van költsége, hiszen ezt a pénzt nem helyezheti ki másnak, ezért ezután is számít fel nekünk költséget

A jelzálogjog alapítására kötött szerződés tárgya akkor szerepel pontosan a szerződésben, amennyiben legalább a fentiek összegét tartalmazza. Ugyanakkor tudnunk kell, hogy a jelzálogjog érvényesítésének is vannak költségei, ezért érdemes ezekre is kitérni a szerződésben. Ideális esetben csak a bejegyzéssel és a töröltetéssel kapcsolatos adminisztratív költségek. Legrosszabb esetben pedig az árverezés, a végrehajtó, stb. költségeit kell ezalatt érteni.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 11. 10:13]

Belsőépítészeti szerződés sarkalatos pontjai

Az alaphelyzet az, hogy én átengedem a lakásomat egy belsőépítésznek, hogy használja, mérje fel, találja ki és rendezze be. Egyik oldalról a bizalmamat megalapozza az, hogy mondjuk láttam a belsőépítész korábbi munkáit, beszéltem a korábbi ügyfeleivel. Másik oldalról viszont a magyar lakosságnak a legértékesebb vagyontárgya mindig a lakás, így a legféltettebb kincsemet engedem át időlegesen valaki másnak, remélve, hogy sokkal szebben, lakályosabban, személyre szabottabban kapom vissza.

Itt található egy vállalkozási szerződés belsőépítészeti munkákra. A munka kezdetekor a belsőépítész megmutatja a kiviteli terveket és elmagyarázza, hogy ehhez milyen anyagok megvétele szüksége és azokból milyen eljárásokkal alakítja ki a terven látható berendezési tárgyakat.

Általában a belsőépítész ismeri jobban azokat a vállalkozókat, akiktől megvásárolja az alapanyagokat. Ezért is fontos, hogy a megbízónak legalább annyi lehetősége legyen, hogy az anyagok, amiknek a költségét ő fogja fizetni, a helyszínre szállítás után ellenőrizhesse. Ugyanakkor ezt az ellenőrzést csak meghatározott ideig teheti meg, mert az esetleges elhúzódással a belsőépítész idejét lopja meg, ami tulajdonképpen egyikőjüknek sem érdeke.

A vállalkozói díj általában már tartalmazza a munka-, anyag- és egyéb költségeket is. Hogy a belsőépítész se verje magát később meg nem térülő kiadásokba, ezért a szerződés hatályát az előleg kifizetéséhez lehet kötni. A teljes vállalkozói díj persze csak a kivitelezést követően esedékes, de az előleg kifizetése és a munka megkezdése már mutatja mindkét fél teljesítési szándékát.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

kép: dr. Némethy Zsuzsanna
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 6. 09:22]

Megrendelt kézirat teljesítése

Az itt található szerződés egy több szerzőre szóló kiadói szerződés. A mű elkészülte után a szerző egy nyomtatott példányban és egy példányban elektronikus adathordozón átadja a művet a kiadónak. A két példány egyezéséről a szerzőnek kell gondoskodnia.

A teljes mű átadása után egy konkrétan meghatározott időpontig a kiadónak nyilatkoznia kell az elfogadásról vagy a javítási kérelmeiről. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a művet elfogadottnak kell tekinteni, tehát a szerzőnek jár a honorárium.

Érdemes azért arról is gondoskodni, ha a kiadó valamely alapos okból késlekedne a válasszal, akkor legyen menekülési útvonala. Ennek a minimum következménye, hogy a határidő lejárta előtt értesíti a szerzőt az akadályról és csak ezután beszélhetnek a határidő meghosszabbításáról.

A szerződésben külön meghatározott esetekben a kiadó dönthet úgy, hogy a kéziratot nem fogadja el (pl. nem felel meg a munkacímben feltüntetett témának, szakmailag erősen kifogásolható színvonalú, stb.), ebben az esetben nem jár honorárium a szerzőnek.

Végül pedig a szerzőnek át kell néznie a nyomdai levonatokat is, ki kell javítania a hibákat és a megfelelően kijavított levonatok kinyomtatásához hozzá kell járulnia. A kiadó végső kötelezettsége pedig, hogy ezt a művet a végső javítástól számított megfelelő időn belül ki kell adnia.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

kép: dr. Némethy Zsuzsanna
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. május 4. 09:47]

Egészségügyi szolgáltatás alanyi oldala

Nem csak az állam – különböző szervei útján – nyújthat számodra egészségügyi szolgáltatást, ezért a máshonnan származó számlád ellenértékére joggal tarthatsz igényt a nagy kasszából (pl. valamilyen adókönnyítés formájában).

Az alábbiakban az alapeseteket sorolom fel:

 1. társadalombiztosítás (elmegyek a háziorvoshoz, aki elküld a szakrendelésre)
 2. önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (társadalombiztosítási juttatásokat kiegészítő juttatások)
 3. üzemorvosi tevékenység (munkavállalókat évente kötelezően megvizsgáló orvos tevékenysége, amelyhez itt található szerződésminta) 

A fentiek közül az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral kötött szerződés alapján járó kiegészítő szolgáltatási lehetőségeket sorolom fel:

 • otthoni gondozás
 • gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés
 • fürdőszolgáltatás támogatása (pl. barlangterápiás kezelés)
 • látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás (pl. Braille írással készült könyvek vásárlása)
 • életvitelt elősegítő szolgáltatás (pl. lakás akadálymentesítése)
 • szenvedélybetegségről való leszoktatásra irányuló kezelések
 • gyógyszer és gyógyászati eszköz árának támogatása
 • pénzbeli kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások kieső jövedelem pótlására
 • hátramaradottak segélyezése
 • gyógyüdülés támogatása
 • sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatása (pl. uszodabérlet)

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

[Némethy Zsuzsanna - 2010. április 29. 02:54]

Kutatási és gyártási szerződés tartalma

Itt található kutatásra és gyártásra vonatkozó szerződés. Ebben a szerződésnek kétféle jellemzője van egyszerre: kutatással megpróbálunk valamilyen eredményre jutni, amire lehet a válasz az is, hogy a kért termék megvalósíthatatlan; másrészről amennyiben kiderült, hogy elő lehet állítani, akkor annak működnie is kell.

Tartalmi szempontból a következő lépéseket érdemes a feleknek végiggondolnia és az ezeknek megfelelő válaszaikat belefoglalni a szerződésbe.

1.) Műszaki megoldás

A megbízó által megadott műszaki és gazdasági paraméterek szerint a vállalkozó kidolgozza a műszaki megoldást és erről leírást ad olyan részletességgel, hogy annak alapján a műszaki kiviteli terveket el lehessen készíteni.

2.) Gyártási technológia

A vállalkozó kidolgozza a gépeken folytatandó gyártási technológia elvi megoldásait oly részletességgel, hogy azok alapján el lehessen készíteni a technológiai utasítást.

3.) Tájékoztatás

A vállalkozó tájékoztató jelleggel gazdasági számításokat végez a berendezés kivitelezésének és üzemeltetésének várható költségeiről.

4.) Szerelési munkák

A vállalkozó az egyeztetett tervezet szerint elvégzi a szerelési munkákat, ideértve azokat a közműves és villanyszerelési munkákat stb. is, amelyek a szereléssel kapcsolatosak.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser

[Némethy Zsuzsanna - 2010. április 20. 09:58]