Üzletrész adásvételi szerződés

A cégek üzletmenetének jogi kérdései a nyilvánosságra tartoznak, ezenkívül pedig a céglejárás csak elektronikusan és ügyvédi közreműködéssel végezhető, ezért ez a postom is csak tájékoztatásul szolgál. Itt található szerződésminta üzletrésznek magánszemély általi megvásárlásához, itt pedig cég általi megvásárlásához.

Az üzletrészt át lehet ruházni társaságon belüli tagra vagy kívülálló harmadik személyre. Az üzletrész a társaság tagjaira szabadon átruházható, de ellenőrizni kell a társasági szerződést, hogy kinek van elsőbbségi joga vagy esetleg más kikötés nincs-e.

Kívülálló harmadik személyre csak akkor lehet átruházni az üzletrészt, ha az arra eső teljes törzsbetétet befizették. Az átruházás különféle jogcímeken történhet: adásvételi, apportálás, csere, ajándékozás. Fontos tudni, hogy elővásárlási jog csak az adásvétel útján történő átruházáshoz kötődik. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy az elővásárlási jog átruházása semmis.

A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez köthetik. A beleegyezés megadásáról vagy megtagadásáról a társasági szerződés rendelkezik, de amennyiben van ilyen, akkor arról a taggyűlésnek az átruházás előtt döntenie kell.

Az üzletrész átruházásáról írásbeli szerződést kell kötni és a tulajdonosváltozást a társaságnak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban be kell jelenteni. A bejelentésben nyilatkozni kell arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

 
 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. június 29. 14:06]
 
Nincs még értékelés