Kulcskérdések: WWWWWH?

Általános iskolai angolórákról lehet ismerős az a módszer, ahogyan a tanító néni magyarázza a diákoknak, hogy milyen mondatrészek kerülhetnek be egy angol mondatba: who (ki?), what (mit/mire?), when (mikor?), where (hol?), why (miért?) és how (hogyan?).

Az alábbiakban pedig ezt a rövidítést használva szeretnék segítséget nyújtani ahhoz, nehogy valamilyen fontos rész kimaradjon a szerződésünkből.

1.) who (ki?)
Azt gondolnánk, hogy ez a legegyszerűbb kérdés, hiszen, tudom, hogy én ki vagyok és kivel szeretnék szerződést kötni. Ugyanakkor vannak olyan cégvezetők, akik nem törik a fejüket különleges névadáson egy cégcsoport létrehozásakor,  és ezen szokásuk később komoly problémák okozója lehet. Pl. egy irodaház tulajdonosnak van egy cégcsoportja, amelyben az egyik cégbe folynak a bérleti díjak, másik cégbe pedig a rezsi költség, az egyik céget Budapest Alfának, másik céget Budapest Bétának hívják, egymás után jegyzik be a cégbíróságon, ezért a cégjegyzékszámában, adószámában és statisztikai számjelében, amit automatikusan generál egy rendszer is csak egy szám különbség van és akkor még meg sem emlékeztem a székhelyről, amit a teljes cégcsoportnak ugyanaz az ügyvédi iroda biztosít. Valószínű, hogy bonyolultabb kérdésekben már maga a tulajdonos sem ismeri ki magát a cégeiben. Tehát nem árt körültekintően eljárni a névadással.

2.) what (mit/mire?)
A szerződés tárgya folyamatosan alakul a tárgyalások során, de mégis kell valaminek szerepelnie a szerződésben, ami sem nem túl leszűkítő, sem nem túlságosan általános. UGyanakkor fontos tudni, hogy vannak olyan dolgok, amiket konkrétan meg kell határozni a szerződésben, ilyen pl. a jogcím is. Ez pl. olyankor jelent problémát, amikor a cég társasági szerződése kizárja az üzletrészeknek átruházáson kívüli más tulajdonjog átruházását és a cég vezetése éppen egy másik cégbe készül apportálni egy üzletrészt.

3.) when (mikor?)
Amikor a korábbi tárgyalások eredményeképpen sor kerül a papírok aláírására, akkor általában a felek meghatároznak egy időpontot, amely szerepel majd ezeken a dokumentumokon. Fontos olyanokra odafigyelni, hogy pl. az üzletrész átruházásához való előzetes hozzájárulás tényleg előzetes dátumra essen, mert ezt legkésőbb a cégbíróság úgyis kiszúrja.

4.) where (hol?)
A törvény lehetővé teszi, hogy a közösen lelevelezett szerződés szövegét aláírva megküldjem a másik félnek, aki aláírva visszaküldje az én példányomat és ilyen módon írjunk alá szerződést. Csak ne kövessük el ilyenkor azt a hibát, hogy előre kitöltjük a másik fél helyett is a szerződés keltezésében a helyszínt és az időpontot.

5.) why (miért?)
Általában a miért? kérdést válaszolja meg azzal az ember, hogy odamegy a másikhoz tárgyalni, amiből aztán létrejöhet egy szerződés. De én most leszűkíteném ezt a kérdést arra, hogy azért kötünk szerződést, hogy ellenszolgáltatást kapjuk érte. Tehát alapvető követelmény a szerződés elkészítésekor, hogy félreérthetetlenül határozzuk meg benne az ellenszolgáltatást is.

6.) how (hogyan?)
Milyen módon lehet szerződést kötni? Szóban, írásban, ráutaló magatartással.

A fenti felsorolást a jövő héten pedig a különlegesen fontos részekkel, mint felelősség, szavatosság, jogkövetkezmények folytatom.

dr. Némethy Zsuzsanna
on-line jogi tartalom menedszer

 
[Némethy Zsuzsanna - 2009. december 15. 01:39]
 
Saját értékelésed: Nincs, Átlag: 3 (5 szavazat)