Céges vagyont terhelő zálogszerződés

Itt találhatsz szerződésmintát a céges vagyont terhelő zálogjog alapításához. Ugyanakkor azt is tudnod kell, hogy ezen a megállapodáson kívül szükséges még a szerződésnek közjegyzői okiratba foglalása is, mert azzal válik könnyen kikényszeríthetővé a megállapodásotok.

Amennyiben külföldi partnerrel szerződsz, ott sokkal ismertebb a befektető részéről a befektetési tárgy zálogként való fenntartásához hasonló megállapodás, mert nem minden jogrendszerben vannak hasonló szerződéstípusok. De a magyar jogrendszer is igyekezett követni ezt a külföldi gyakorlatot, ezért már a magyar cégjegyzékben is feltüntetik, ha pl. egy kft. üzletrészét zálogjog terheli.

Amennyiben egy korábbi szerződéssel már lekötötted a vagyonod egészét vagy ennek egy részét, akkor a befektető vizsgálni fogja, hogy a neked nyújtott hitel és a vagyon aránya hogyan viszonyul egymáshoz. Amennyiben már kifizetted a korábbi hitelt, akkor újra köthet zálogszerződést a vagyon egészére anélkül, hogy részleteznéd a vagyont alkotó dolgokat vagy jogokat. Fontos tudnod, hogy a zálogjog kiterjed az általad a zálogszerződés hatálybalépése után megszerzett valamennyi dologra és jogra is.

A vagyon egésze mellett annak önálló gazdasági egységként működtethető vagyonrészén lehet vagyont terhelő zálogjogot alapítani. Ebben az esetben szükséges a külön működtethető vagyonrész körülírása. Pl. az egyik munkavállalód által fióktelepként üzemeltetett áruház mindennemű berendezése, az áruházban lévő raktár- és árukészlet, az áruháznak az általad megrendelt és kifizetett áruira vonatkozó követelése, valamint vételár-követelése.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

 
Kapcsolódó szerződések:
 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. június 15. 11:27]
 
Nincs még értékelés