Ajándékozási szerződés

Az ajándékozási szerződés alapján az egyik fél saját vagyona rovására a másiknak ingyenes vagyoni előny juttatására köteles. Itt található egy olyan szerződés, ami kisebb értékű halál esetére szóló ajándékozásra vonatkozik. Nézzük meg, hogy ettől mennyiben tér el a nem halál esetére vonatkozó ajándékozási szerződés.

Az ajándékozás ingyenes juttatás, ezért a megajándékozónak nem kell olyan terheket magára vállalnia, amit visszterhes vagyonátruházásnál megtenne. Pl. amennyiben az elhatározás és a teljesítés között saját maga kerül olyan helyzetbe, ami a létfenntartását veszélyezteti, akkor nem kell teljesítenie ajándékozási kötelezettségét.

Az ajándékozás bensőséges viszonyra utal a felek között, ami az alapja annak, hogy a megajándékozó ellentételezés nélkül lemondjon egy vagyontárgyáról. Pontosan ezért élünk abban a téves feltételezésben, hogy ezt a viszonyt elrontja, ha mindenről szerződést kezdünk írogatni. Pedig ez mindkét fél érdekeit megvédi. Tisztázza a közöttük lévő viszonyt abban az időpillanatban, amikor megtörtént az ajándékozás. Amennyiben viszont a megajándékozott később súlyosan megsérti a megajándékozót, akkor a megajándékozó visszakövetelheti az ajándékot.

Ajándék lónak ne nézd a fogát. Igaz ez a jogi szabályokra is. A megajándékozó nem felel az ajándék lényeges fogyatékosságáért, kivéve ha a megajándékozott bizonyítja, hogy a megajándékozó szándékosan vagy súlyosan gondatlanul járt el.

Vannak olyan emberek, akik bizonyos élethelyzetekben nagylelkűen ajándékozni kezdenek, aztán később, mikor már semmijük nem maradt, akkor kénytelenek a korábbi megajándékozottaktól kölcsönkérni. Ezt hivatott megelőzni az, hogy az ajándékozó visszakövetelheti a korábbi ajándékát, amennyiben arra létfenntartása érdekében szüksége van, de kikötés, hogy ezzel a megajándékozott létfenntartását nem veszélyeztetheti.

dr. Némethy Zsuzsanna
jogi on-line tartalom menedzser
 

 
Kapcsolódó szerződések:
 
[Némethy Zsuzsanna - 2010. június 3. 11:35]
 
Nincs még értékelés