Helló, üdvözlünk a profiszerzodes.hu-n!
Mit találsz nálunk?
Aláírásra kész szerződésmintákat útmutatóval, amiket azonnal le is tölthetsz.
Mit jelent, hogy szerződésminta?
Olyan kész szerződéstervezet az adott témában, amiben Neked már csak 1-2 adatot kell kitölteni.
Hogyan tudod letölteni?
A szerződminták letöltéséhez 1 darab SMS-t kell küldeni és válaszként megkapod a letöltési kódot.
 

Gyártás, bérmunka, munkaerő kölcsönzés

[ Vissza a főoldalra ]
Letölthető szerződésminták ebben a témában:

Gyártási szerződés:

A gyártási szerződés vállalkozási szerződés, melynek során a gyártó valamely dolog elkészítésére, eredmény létrehozására , a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles.

A gyártó jogai:

 1. a gyártó a munkát saját költségén végzi el, saját eszközeivel, alap és segédanyagai felhasználásával,
 2. jogosult alvállalkozó bevonására,
 3. jogosult a szerződés szerinti díjra.

A gyártó kötelessége:

 1. a megrendelő utasításai szerint eljárni,
 2. a megrendelőt értesíteni minden olyan körülményről, amely a vállalkozás eredményességét vagy határidejét veszélyezteti, gátolja,
 3. a megrendelőt figyelmeztetni, ha az alkalmatlan anyagot vagy utasítást ad,
 4. a jogosan igénybevett alvállalkozó működéséért úgy felelni, mintha a munkát maga végezte volna,
 5. az alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért, ami nem következett volna be az alvállalkozó bevonása nélkül.
A gyártó és a megrendelő a szolgáltatás átadásakor közösen végzik el azokat a próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő minőségének megállapításához szükségesek.

Bérmunka szerződés:

Az adásvételi szerződés tárgya bármely forgalomképes ingó, ingatlan dolog vagy valamilyen vagyoni értékkel bíró jogosultság lehet.

A bérmunka előnye:

 1. hogy a bérmunkát végző szabad termelési kapacitását le tudja kötni,
 2. bérmunkát végeztető olcsóbb munkaerőhöz jut.

A bérmunka helyett nagyobb hasznot hozna a bérmunka végzőjének, ha nem bérmunkát végezne, de ez esetben saját magának kellene gondoskodni a tervekről, az alapanyagokról és nem utolsó sorban a piacra jutásról is.
A bérmunkát végeztető pedig megtehetné, hogy saját maga vásárol Magyarországon megfelelő üzemcsarnokot, felvesz megfelelő munkaerőt és betanítja a dolgozókat, végzi az üzemeltetéssel és adminisztrációval kapcsolatos tevékenységeket, de ez nyilván nem éri meg, a bérmunka végeztetésével jobban jár.
A bérmunka végzésére irányuló szerződés vállalkozási típusú szerződés.

A munkaerő-kölcsönzés

A munkaerő-kölcsönzés dinamikus fejlődésének hátterében a gazdaság változása áll. A gyártási ciklusok lerövidülése és az ebből következően kialakult kereslet a gyorsan rendelkezésre álló munkaerő iránt olyan megoldásokat követel, amelyek gazdaságunknak nagyobb rugalmasságot és ezzel egyidejűleg biztonságot adnak. Ehhez olyan megoldásokra van szükség, amelyek számításba veszik magát az embert is, és lehetőséget nyújtanak személyes szakmai kiteljesedésére.

Miben különbözik a munkaerő-kölcsönzés egyéb foglalkoztatási formáktól?

 1. a kölcsönzött munkavállaló a kölcsönző cégnél áll alkalmazásban és bejelentett munkaviszonya van.
 2. a kölcsönzött munkavállaló nem a munkáltatójánál, hanem annak szerződéses partnerénél végzi a munkáját.

Mit jelent a munkaerő-kölcsönzés?

A munkaerő-kölcsönzés olyan tevékenység, amely során a kölcsönbeadó cég a vele kölcsönzés céljából munkaviszonyban álló munkavállalót - ellenérték fejében - munkavégzésre kölcsönvevő cég részére átengedi. Ez egy hárompólusú jogviszony, melyben a munkavállaló a kölcsönbeadóval (munkáltató) munkajogviszonyt létesít, illetve a kölcsönvevő és a kölcsönbeadó között egy polgári jogi szerződés jön létre.

Milyen esetben lehet hasznos a munkaerő-kölcsönzés?

 1. munkavállalók pótlása: betegség, szabadságolások, tréning, GYES, megüresedett pozíció,
 2. időszakos munkák elvégzésére,
 3. szabad státusz hiánya (létszámkorlát idején),
 4. alkalmazás előtti munkapróba,
 5. sürgős munkák elvégzése vagy váratlan nagyobb megrendelések teljesítése,
 6. új munkavállalóra van szüksége, de még nem döntötte el, hogy állandó munkatársat vegyen fel.

Mikor nem lehet a munkavállalót kölcsönözni?

 1. jogszabály által meghatározott tilalomba ütköző munkavégzésre,
 2. a kölcsönvevő olyan munkahelyén illetve telephelyén történő munkavégzésre, ahol sztrájk van, a sztrájkot megelőző egyeztetés kezdeményezésétől a sztrájk befejezéséig, illetve,
 3. ha a kölcsönvevőnél a munkavállaló munkaviszonya - a munkáltató működésével összefüggő okra alapozott rendes felmondásával, illetve a próbaidő alatt azonnali hatályú megszüntetésével - legfeljebb hat hónapja szűnt meg,
 4. ha alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkezik,
 5. a kölcsönvevő a munkavállalót más munkáltatónál történő munkavégzésre nem kötelezheti.
A munkáltatói jogokat a kölcsönbeadó, a kölcsönvevő megosztva gyakorolja.
Kivéve: a munkaviszony megszüntetésének jogát kizárólag a kölcsönbeadó gyakorolhatja, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot a munkavállaló a kölcsönbeadóval közli.

A kölcsönbeadó:

 1. fizeti a munkavállaló részére a munkabért. Ezt a kötelezettségét nem érinti, ha a kölcsönvevő a kölcsönbeadónak járó díjat esedékességekor nem fizette meg.
 2. a kölcsönbeadót terheli a munkaviszonnyal összefüggő valamennyi, a munkáltatót terhelő bevallási, adatszolgáltatási, levonási, befizetési kötelezettség teljesítése. Ettől eltérően a kölcsönvevőt terhelik a 193/G. § (1) bekezdése alapján létrejött megállapodásban foglalt, a kölcsönvevő által a munkavállaló részére nyújtott juttatásokkal összefüggő, a munkáltatót terhelő ilyen kötelezettségek.

A kölcsönbeadó és a kölcsönvevő közötti megállapodást írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell:
 1. a munkaerő-kölcsönzés időtartamát,
 2. a munkavégzés helyét,
 3. az elvégzendő munka jellegét,
 4. természetbeni munkabér illetve juttatás esetén - ha ezeket a kölcsönvevő biztosítja - ezek ellentételezését.( Jogszabályok: 1959. évi IV. tv. (PTK) 389.§, az 1992. évi XXII. tv. (a Munka törványkönyve) 193/B§-193/L§-ig.)